Η TREDIT συμμετείχε στην συνάντηση του έργου OPTIMUM που διεξήχθη στην Αθήνα 5-7 Απριλίου 2017

Η TREDIT συμμετείχε στην συνάντηση του έργου OPTIMUM που διεξήχθη στην Αθήνα 5-7 Απριλίου 2017

Η TREDIT συμμετείχε στην συνάντηση του έργου OPTIMUM που διεξήχθη στην Αθήνα 5-7 Απριλίου 2017

To όραμα του OPTIMUM είναι να παρέχει την απαιτούμενη διαλειτουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη δυναμική των σύγχρονων συστημάτων μεταφορών για ένα δυναμικό και χωρίς προβλήματα σύστημα μεταφοράς. Το OPTIMUM θα δημιουργήσει μια επεκτάσιμη, κατανεμημένη αρχιτεκτονική για τη διαχείριση και επεξεργασία πολλαπλών δεδομένων από διαφορετικές πηγές (big data), που θα επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των αναγκών των συστημάτων μεταφοράς και να προτείνει προληπτικές αποφάσεις και δράσεις με (ημι-) αυτόματο τρόπο. Το OPTIMUM ακολουθεί μια γνωσιακή προσέγγιση που βασίζεται στην μεθοδολογία Observe, Orient, Decide, Act επί της αλυσίδας συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων big data για συνεχή επίγνωση της κατάστασης.

Οι στόχοι του OPTIMUM θα επιτευχθούν με την ενσωμάτωση και προώθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των μεταφορών και τη δημιουργία μοντέλων κυκλοφορίας, ανάλυση της συμπεριφοράς των ταξιδιωτών, την επεξεργασία big data, predictive analytics και επεξεργασία γεγονότων σε πραγματικό χρόνο, persuasive technologies και proactive recommenders. Η προτεινόμενη λύση θα αναπτυχθεί πιλοτικά σε πραγματικά σενάρια χρήσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης στους τομείς της προληπτικής βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μεταφορών, δυναμική χρέωση των διοδίων στις εμπορευματικές μεταφορές και την ενσωμάτωση της επικοινωνίας Car2x.

Ο κύριος ρόλος της TREDIT επικεντρώνεται στην αναγνώριση των απαιτήσεων των χρηστών, τα επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποίησης των ανεπτυγμένων υπηρεσιών, καθώς και την ενορχήστρωση της επικοινωνίας με άλλα έργα ITS και το συντονισμό μιας συμβουλευτικής επιτροπής ITS Advisory Board στο πλαίσιο του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση http://www.optimumproject.eu/