Η TREDIT συμμετέχει στο 7ο Συνέδριο ECITL στο Dortmund, Γερμανία

Η TREDIT συμμετέχει στο 7ο Συνέδριο ECITL στο Dortmund, Γερμανία

Η TREDIT συμμετείχε στο 7ο Συνέδριο ECITL που πραγματοποιήθηκε στο Dortmund της Γερμανίας 5-7 Νοεμβρίου 2014. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics με βασική ιδέα τον ρόλο των τεχνολογιών ΤΠΕ στη συνεργασία για τις μεταφορές και τα Logistics (“ICT drives Transport Logistic Cooperation”). Πάνω από 100 συμμετέχοντες από την Ευρώπη, τη Ν. Αφρική, τη Ν. Κορέα και τις Η.Π.Α συνέδραμαν ουσιαστικά στις συζητήσεις γύρω από διαφορετικές θεματικές ενότητες όπως Transport Logistics, Supply Chain Management, Intelligent Transport Systems-ITS, Intelligent Cargo, e-Freight, Internet of Things αλλά και γενικότερα το ρόλο των ΤΠΕ και την υιοθέτηση της καινοτομίας στο χώρο.

Η TREDIT συμμετείχε στο συνέδριο παρουσιάζοντας την εφαρμογή Proof-Of-Delivery («A cloud-based approach for efficient proof-of-delivery») στη διάρκεια σχετικού μέρους του συνεδρίου για υπηρεσίες και προϊόντα ως αποτέλεσμα καινοτόμων ενεργειών έρευνας («From good ideas to good products and services: ways of exploitation and commercialisation of R&D results»).

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό σύνδεσμο (http://www.ecitl.eu)