In Compose For M&L Cluster | Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics

In Compose For M&L Cluster | Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics

In Compose For M&L Cluster | Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics


H TREDIT συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics», (In Compose for M&L Cluster) ως μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ). Οι εταίροι του ΣΣΚ θα αναπτύξουν σε συνεργατικά σχήματα 10 προϊόντα, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις στις μεταφορές ατόμων και εμπορευμάτων.

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να πρωτοπορήσουν στην αυξανόμενη αγορά της έξυπνης, πράσινης κινητικότητας και των ψηφιακών logistics, καθώς και να αναπτυχθούν δυναμικά σε επιμέρους καινοτόμους τομείς του κλάδου, μέσω του συνεργατικού σχεδιασμού, της δημιουργίας, της αξιολόγησης και της αξιοποίησης νέων λύσεων κινητικότητας και logistics (προϊόντα και υπηρεσίες). Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτομίας στον Τομέα στα τρία παρακάτω επίπεδα:

  • αύξηση του αριθμού των χρηστών των καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (innovation adoption by the market),
  • μεγιστοποίηση της ικανότητας των συμμετεχουσών εταιρειών στην συνεχή εξέλιξη των προϊόντων που θα αναπτύξουν αλλά και δημιουργία νέων προϊόντων (innovation gearing) και μετά την λήξη του έργου και
  • αναπαραγωγή του καινοτομικού αποτελέσματος (innovation multiplying) μέσω διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου από άλλες τρίτες εταιρίες.

Μέσω της Διαδικασίας Αντιστοίχισης Αξιών που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΣΣΚ και της συγκεκριμένης πρότασης διαμορφώθηκαν οι στόχοι που δημιουργούν αξία (όπως έχουν ήδη αναγνωριστεί και περιγράφηκαν στην 1η πρόσκληση του ΣΣΚ), καθορίστηκαν οι περιοχές καινοτομίας και ορίστηκαν τα 10 προς ανάπτυξη προϊόντα και υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν ως αποτέλεσμα της παρούσας πρότασης. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί αξία και να υπάρξει θετικός αντίκτυπος σε τρεις τομείς: στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στον τομέα συνολικά.

Το έργο «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ » και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ1CL-0053091)