Το έργο CloudYMS στο 6o συνέδριο ICITT 2022

Το έργο CloudYMS στο 6o συνέδριο ICITT 2022


Στα πλαίσια του 6ου συνεδρίου ICITT 2022 που διεξήχθη στο Παρίσι στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάστηκε το έργο CloudYMS. Το 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Ευφυή Κυκλοφορία και Μεταφορές είναι το κορυφαίο φόρουμ για την παρουσίαση των τεχνολογικών προόδων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τομείς της έξυπνης κυκλοφορίας και μεταφορών.

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη της υπηρεσίας Cloud Yard Management που αποτελεί την λύση για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών στοιβασίας φορτίων σε διαφορετικούς λιμένες Ro-Ro/Ro-Pax καθώς και inland depot.Στην περίπτωση των λιμένων Ro-Ro/Ro-Pax, γίνεται συνδυαστική λειτουργία επιβατικής κίνησης με στάθμευση ασυνόδευτων φορτίων αλλά και τη δυνατότητα προσωρινής στάθμευσης φορτηγών οχημάτων που πρόκειται στη συνέχεια να φορτωθούν στο πλοίο με συγκεκριμένο πλάνο φόρτωσης. Οι λειτουργίες που προβλέπεται να παρέχονται από το σύστημα περιλαμβάνουν τη παραμετροποίηση της διαδικασίας κατανομής θέσεων στάθμευσης, γραφική αναπαράσταση, σε πραγματικό χρόνο, των χώρων στάθμευσης του λιμένος, τη δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικούς φορείς και προ-δέσμευση χώρου στάθμευσης (booking).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Τ2ΕΔΚ-01957).