Διαθέσιμο το πέμπτο newsletter του έργου CloudYMS

Διαθέσιμο το πέμπτο newsletter του έργου CloudYMS


Το πέμπτο newsletter του έργου CloudYMS είναι διαθέσιμο εδώ.

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη της υπηρεσίας Cloud Yard Management που αποτελεί την λύση για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών στοιβασίας φορτίων σε διαφορετικούς λιμένες Ro-Ro/Ro-Pax καθώς και inland depot.Στην περίπτωση των λιμένων Ro-Ro/Ro-Pax, γίνεται συνδυαστική λειτουργία επιβατικής κίνησης με στάθμευση ασυνόδευτων φορτίων αλλά και τη δυνατότητα προσωρινής στάθμευσης φορτηγών οχημάτων που πρόκειται στη συνέχεια να φορτωθούν στο πλοίο με συγκεκριμένο πλάνο φόρτωσης. Οι λειτουργίες που προβλέπεται να παρέχονται από το σύστημα περιλαμβάνουν τη παραμετροποίηση της διαδικασίας κατανομής θέσεων στάθμευσης, γραφική αναπαράσταση, σε πραγματικό χρόνο, των χώρων στάθμευσης του λιμένος, τη δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικούς φορείς και προ-δέσμευση χώρου στάθμευσης (booking).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).