Μελέτη ωρίμανσης έργων για τη ψηφιακή σύγκλιση και τη διοικητική μεταρρύθμιση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης

Μελέτη ωρίμανσης έργων για τη ψηφιακή σύγκλιση και τη διοικητική μεταρρύθμιση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης

Πελάτης: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2008 – Νοέμβριος 2008

Το έργο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης προς τους πολίτες» αφορά την υλοποίηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) το οποίο θα αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση του πολίτη και την ποιότητα των παρεχομένων εκκλησιαστικών υπηρεσιών από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης προς τους πολίτες.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και η ανάπτυξη των επιμέρους υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα επιτρέψει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας του πολίτη με τις Εκκλησιαστικές Αρχές παράλληλα με την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Η επικοινωνία αυτή θα υποστηρίζεται από μια one stop shop εξειδικευμένη Ηλεκτρονική Πύλη της ΙΜΘ η οποία θα παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την έκδοση αδειών γάμου, πιστοποιητικών γάμου και διαζευκτηρίων αλλά και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη όπως ο έλεγχος διαθεσιμότητας Ναών για τέλεση μυστηρίων. Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης, η υλοποίηση δράσεων για την προβολή του συστήματος και την εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών.

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
– Την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση και το λεπτομερή σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής λύσης. Στα πλαίσια της μελέτης θα παραχθούν πρότυπα μεταδεδομένα για τις ηλεκτρονικές εκκλησιαστικές υπηρεσίες (σε μορφή XML Schemas) τα οποία θα είναι διαθέσιμα ώστε να χρησιμοποιηθούν από ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Δημοσίου Τομέα. Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη των Εθνικών XML repositories σε μια ειδική περιοχή – τις εκκλησιαστικές υπηρεσίες – που δεν καλύπτεται από άλλο έργο την παρούσα περίοδο.
– Την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) για τα περιφερειακά σημεία του συστήματος (σαράντα πέντε ενοριακοί ναοί) και την κεντρική υποδομή (Server) της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
– Την προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού συστήματος (System S/W) για τη σύνδεση των περιφερειακών σημείων και της κεντρικής υποδομής της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
– Την αυτοματοποιημένη επικοινωνία της Ιεράς Μητρόπολης με τους ενοριακούς ναούς μέσω της διασύνδεσης των σαράντα πέντε ενοριακών ναών με την ΙΜΘ.
– Την ενοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τις υφιστάμενες δομές της ΙΜΘ.
– Την ανάπτυξη της one stop shop εξειδικευμένης Ηλεκτρονικής Πύλης, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με την έκδοση αδειών γάμου, πιστοποιητικών γάμου και διαζευκτηρίων αλλά και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως ο έλεγχος διαθεσιμότητας Ναών για τέλεση μυστηρίων.
– Τη ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση του Αρχείου Γάμων και Διαζευκτηρίων της ΙΜΘ από το 1980 μέχρι και σήμερα (Συνολικός αριθμός εγγράφων 70.000 περίπου).
– Την υποστήριξη της δοκιμαστικής του λειτουργίας και την εγγύηση και συντήρηση του συστήματος για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του έργου.
– Την εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού και προσωπικού της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης στη χρήση των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών.
– Την υλοποίηση ενεργειών προώθησης του έργου και προβολής των αποτελεσμάτων του.