Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Τηλεματικών Συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και Πληροφόρησης κοινού για το «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Τηλεματικών Συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και Πληροφόρησης κοινού για το «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.»

Πελάτης: ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.

Διάρκεια: Ιούνιος 2008 – Σεπτέμβριος 2008

Σκοπός της προτεινόμενης επένδυσης είναι η υλοποίηση μιας ενιαίας πλατφόρμας ευφυών μεταφορών, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, καθώς είναι μονόδρομος για την βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τον αυτοματισμό των διαδικασιών, τον ορθολογικό σχεδιασμό των μελλοντικών επιχειρηματικών κινήσεων και την διαχείριση των πελατειακών σχέσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς το επιβατικό κοινό. Η πλατφόρμα αποτελείται από τα παρακάτω συστήματα:

– Εφαρμογή διαχείρισης στόλου δημοσίων συγκοινωνιών, πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών FLASH
– Εφαρμογή αυτόματης έκδοσης και πώλησης εισιτηρίων Enterprise Ticketing Suite
– Διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης επιβατικού κοινού

Η ολοκλήρωση της πλατφόρμας θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους στην λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών:

– Το ΚΤΕΛ θα εκσυγχρονίσει και βελτιώσει τις λειτουργίες του τόσο σε επίπεδο παρακολούθησης του μεταφορικού έργου σε πραγματικό χρόνο, όσο και συλλογής και ανάλυσης χρήσιμων δεδομένων για να υλοποιήσει τον στρατηγικό και επιτελικό του σχεδιασμό.
– Ο επιβάτης θα λαμβάνει καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας τόσο από άποψη αξιοπιστίας των δρομολογίων όσο και από άποψη έγκυρης και άμεσης πληροφόρησης, ώστε να βασίζεται λιγότερο στα αυτοκίνητα και περισσότερο στις δημόσιες συγκοινωνίες
– Οι προτεινόμενες δράσεις θα υποστηρίξουν την στροφή των επιβατών προς μαζικά μέσα μεταφοράς και συνεπώς θα έχουν ποικίλες κοινωνικό-οικονομικές ωφέλειες.
– Τέλος, επιτυγχάνεται μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της περιβαλλοντικής ρύπανσης μέσω της αύξησης χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Υπηρεσίες Συμβούλου
– Ανάπτυξη Λογισμικού Ενημέρωσης Μέσω Διαδικτύου & εύρεσης βέλτιστης διαδρομής
– Εκπαίδευση