Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βρυούλων 78Γ & Κ. Καραμανλή 40
551 35  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: +30 231 0478370 – 3
Fax: +30 231 0478432

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μεσογείων 387
153 41  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30 210 6511690
Fax: +30 210 6549776

Email: tredit (@) tredit.gr, athensmail (@) tredit.gr, managingdirector (@) tredit.gr
website: http://www.tredit.gr