Παρουσίαση του έργου SMART-CORRIDORS στο 7ο Συνέδριο ITS Hellas

Παρουσίαση του έργου SMART-CORRIDORS στο 7ο Συνέδριο ITS Hellas


Η TREDIT παρουσίασε το έργο SMART-CORRIDORS στο 7ο Συνέδριο (Διημερίδα) της ITS Hellas με τίτλο «Transportation & Logistics 4.0: Exploring Innovation». Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε σε σχετική συνεδρία «Οι τεχνολογίες δεδομένων στη βάση του μετασχηματισμού των Μεταφορών» και εστίασε τόσο στην συνολική προσέγιση του έργου όσο και στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα..

Το έργο SMART-CORRIDORS στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας – Ελλάδας (συνδυασμένη θαλάσσια-χερσαία μεταφορά) μέσω της χρήσης τεχνολογικών και υποστηρικτικών εργαλείων ευφυούς διαχείρισης της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της συνδυασμένης μεταφοράς (Ευφυής Εμπορευματικός Διάδρομος – Intelligent Intermodal Corridor).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας (Τ7ΔΚΙ-00302)