Προηγμένα συστήματα ταξινόμησης και αστυνόμευσης οχημάτων – ADVICE

Προηγμένα συστήματα ταξινόμησης και αστυνόμευσης οχημάτων – ADVICE

Πελάτης: EE, DG XIII

Διάρκεια: Δεκέμβριος 1997 – Μάιος 2000

Το ADVICE στοχεύει στην έρευνα και την ανάπτυξη συστημάτων ταξινόμησης και αστυνόμευσης οχημάτων, ενώ παράλληλα θα θέσει και τις κατευθυντήριες γραμμές για την θέσπιση προδιαγραφών των συστημάτων αυτών. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές θα λάβουν πλήρως υπόψη τους τα ήδη υπάρχοντα συστήματα, ενώ παράλληλα θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη νέων συστημάτων, ιδιαίτερα αυτών που λειτουργούν σε πολλαπλές λωρίδες. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα είναι εναρμονισμένες με όλες τις σχετικές προδιαγραφές από το CEN το ETSI και το ISO, και κυρίως με αυτές που αναφέρονται στις Επικοινωνίες Αποκλειστικά Μικρής Εμβέλειας (DSRC). Το έργο θα εστιαστεί στα συστήματα Ηλεκτρονικής Συλλογής Τελών.
Περιγραφή των πιλοτικών εφαρμογών του έργου.
Ο σχεδιασμός των κατευθυντήριων γραμμών θα είναι προς όφελος της διαλειτουργικότητας των συστημάτων αστυνόμευσης, ενώ παράλληλα, θα δίνει στην κάθε χώρα την ελευθερία της λειτουργίας των συστημάτων ταξινόμησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες διευκολύνοντας όμως την δυνατότητα δίωξης των παραβατών πέρα από τα εθνικά σύνορα, μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαχειριστές των διοδίων στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Νορβηγία και την Πορτογαλία θα δώσουν την εμπειρία τους από τα συστήματα ταξινόμησης τα οποία είναι ήδη σε λειτουργία. Επιπρόσθετα, επιπλέον τεχνικές βελτιώσεις θα γίνουν στα συστήματα που λειτουργούν στους σταθμούς διοδίων στα Μάλγαρα, στο Τρόντχαιμ και πιλοτικά στην Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα είναι στη διάθεση του έργου τα αποτελέσματα από τις δοκιμές που γίνονται και στην Ελβετία. Στο κάθε ένα από τα συστήματα αυτά θα γίνει αποτίμηση της λειτουργίας του. Στην Ελλάδα θα γίνει συσχετισμός των απαιτούμενων χαρακτηριστικών, με αυτά που θα μετρηθούν στην πράξη, στην Νορβηγία θα γίνει σύγκριση των απαιτούμενων χαρακτηριστικών με αυτά που θα προκύψουν από τις μετρήσεις, και επιπλέον θα εγκατασταθεί σύστημα που θα λειτουργεί με την βοήθεια video για την αστυνόμευση των παραβατών από ξένες χώρες, ενώ στην Μεγάλη Βρετανία το σύστημα αναγνώρισης οχημάτων θα αναπτυχθεί και θα βελτιωθεί, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων από ξένες χώρες. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την ΓΔΧΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Eνωσης, ξεκίνησε το 1998 και έχει διάρκεια 2 χρόνια.
αναμενόμενα αποτελέσματα
Η ανάλυση των απαιτήσεων των συστημάτων ταξινόμησης και αστυνόμευσηs:
– θα συμβάλει στην ανάλυση της λειτουργίας των συστημάτων ταξινόμησης και αστυνόμευσης
– θα συμβάλει στο σχεδιασμό των κατευθυντήριων γραμμών, βασισμένων στις απαιτήσεις των χρηστών
– θα παράγει προϊόντα/λύσεις σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών και των διαχειριστών των συστημάτων
– θα χρησιμοποιήσει τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα έτσι ώστε να δοκιμάσει τα προϊόντα/λύσεις, σε σχέση με τις προδιαγραφές.

Ο ρόλος της TREDIT:
– για την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών
– για τις προδιαγραφές της λειτουργίας των συστημάτων ταξινόμησης και αστυνόμευσης πολλαπλών λωρίδων