Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου SMART-CORRIDORS

Οι εξελίξεις του έργου SMART-CORRIDORS και το πλάνο των επόμενων ενεργειών συζητήθηκαν εκτενώς σε διαδικτυακή συνάντηση των Κινέζων και Ελλήνων εταίρων. Η συνάντηση – σε συντονισμό από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – επικεντρώθηκε σε παρουσίαση της τεχνολογικής στάθμισης (state-of-the-art) από την TREDIT και παρουσίαση των καταγεγραμμένων απαιτήσεων για τις πλατφόρμες Smart Supply…

Συνεχίζονται οι δράσεις του έργου PERFFECT

Συνεχίζονται οι δράσεις του έργου PERFFECT

Το έργο PERFFECT έχει ως κύριο στόχο την προώθηση του περιβαλλοντικού προφίλ των Ευρωπαϊκών λιμένων και της αριστείας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοση των λιμένων, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που συντελούν στην παρακολούθηση, πρόβλεψη αποτίμηση, και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών των λιμένων, καθώς και…

CloudYMS | Νέο έργο για την ανάπτυξη Συστήματος διαχείρισης χώρων αποθήκευσης για Ro-Ro/Ro-Pax λιμένες και inland depots

H TREDIT συμμετείχε με επιτυχία στον δεύτερο κύκλο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» με την πρόταση για τη διεξαγωγή του έργου CloudYMS. Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη της υπηρεσίας Cloud Yard Management που αποτελεί την λύση για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών στοιβασίας φορτίων σε διαφορετικούς λιμένες…

Ολοκλήρωση διασύνδεσης FRETIS-IFT με CATOS Ship Planning

Ολοκληρώθηκε η πλήρης επιχειρησιακή διασύνδεση του Terminal Operating System FRETIS-IFT της TREDIT S.A με σύστημα CATOS Ship Planning της Total Soft Bank Ltd. Η διασύνδεση επιτρέπει τη χρήση του συστήματος CATOS SP για τον σχεδιασμό του πλάνου φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων σε πλοίο λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σχετικά με τη θέση…

Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής και Συνδυασμένων μεταφορών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας-Ελλάδας | SMART-CORRIDORS

Το έργο SMART-CORRIDORS στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας- Ελλάδας (συνδυασμένη θαλάσσια-χερσαία μεταφορά) μέσω της χρήσης τεχνολογικών και υποστηρικτικών εργαλείων ευφυούς διαχείρισης της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της συνδυασμένης μεταφοράς (Ευφυής Εμπορευματικός Διάδρομος – Intelligent Intermodal Corridor). O ρόλος της TREDIT στο έργο περιλαμβάνει την συμμετοχή…

Παρουσία της TREDIT στην 7η Διεθνή Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics – LOGIC19

Παρουσία της TREDIT στην 7η Διεθνή Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics – LOGIC19

Στην 7η Διεθνή Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics – LOGIC19 παρουσίασε η TREDIT την πρώτη έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου WareM&O. Στόχος του WareM&O είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός «εικονικού» εμπορευματικού κέντρου» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και στο σύνολο της χώρας, το οποίο…

Διαθέσιμο το δεύτερο newsletter του έργου WareM&O

Διαθέσιμο το δεύτερο newsletter του έργου WareM&O

Το δεύτερο newsletter του έργου WareM&O είναι διαθέσιμο εδώ. Στόχος του WareM&O είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός «εικονικού» εμπορευματικού κέντρου» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και στο σύνολο της χώρας, το οποίο στοχεύει στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης…

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου FENIX – European Federated Network of Information eXchange in LogistiX

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου FENIX – European Federated Network of Information eXchange in LogistiX

Η TREDIT συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου FENIX στις Βρυξέλλες. Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού έργου FENIX αποτελεί η δημιουργία ενός ομόσπονδου (federated), πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου διαμοιρασμού πληροφορίας (data sharing) στις μεταφορές και τα logistics μέσω της υποστήριξης της μελέτης, ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής υπηρεσιών ψηφιακών συστημάτων πληροφοριών. Αποτελεί την…

H TREDIT συμμετέχει στην τελική εκδήλωση του έργου Aeolix

H TREDIT συμμετέχει στην τελική εκδήλωση του έργου Aeolix

Αμβούργο Γερμανία – Πάνω από 120 συμμετέχοντες παρακολούθησαν την τελική εκδήλωση του έργου AEOLIX με τον τίτλο “The future of logistics data exchange and services”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους χώρους του International Maritimes Museum στο Αμβούργο. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου σχετικά με την…

Διαθέσιμο το πρώτο newsletter του έργου WareM&O

Διαθέσιμο το πρώτο newsletter του έργου WareM&O

Το πρώτο newsletter του έργου WareM&O είναι διαθέσιμο εδώ. Στόχος του WareM&O είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός «εικονικού» εμπορευματικού κέντρου» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και στο σύνολο της χώρας, το οποίο στοχεύει στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης…