Το έργο CloudYMS στο 6o συνέδριο CSUM 2022

Το έργο CloudYMS στο 6o συνέδριο CSUM 2022


Στα πλαίσια του 6ου συνεδρίου CSUM 2002 που διεξήχθη στη Σκιάθο στις 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάστηκε το έργο CloudYMS. Ο κύριος στόχος του CSUM είναι η διάδοση της γνώσης και η ανταλλαγή έρευνας και καλών πρακτικών μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας.

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη της υπηρεσίας Cloud Yard Management που αποτελεί την λύση για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών στοιβασίας φορτίων σε διαφορετικούς λιμένες Ro-Ro/Ro-Pax καθώς και inland depot.Στην περίπτωση των λιμένων Ro-Ro/Ro-Pax, γίνεται συνδυαστική λειτουργία επιβατικής κίνησης με στάθμευση ασυνόδευτων φορτίων αλλά και τη δυνατότητα προσωρινής στάθμευσης φορτηγών οχημάτων που πρόκειται στη συνέχεια να φορτωθούν στο πλοίο με συγκεκριμένο πλάνο φόρτωσης. Οι λειτουργίες που προβλέπεται να παρέχονται από το σύστημα περιλαμβάνουν τη παραμετροποίηση της διαδικασίας κατανομής θέσεων στάθμευσης, γραφική αναπαράσταση, σε πραγματικό χρόνο, των χώρων στάθμευσης του λιμένος, τη δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικούς φορείς και προ-δέσμευση χώρου στάθμευσης (booking).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Τ2ΕΔΚ-01957).