Ολοκλήρωση ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ολοκλήρωση ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

H εταιρεία TREDIT SA ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ». Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, με χρονικό ορίζοντα 20 ετών.
Το Σχέδιο στόχευσε σε ένα σύστημα συνδυασμένων τρόπων μετακίνησης:
– που θα ενισχύσει την προσβασιμότητα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κινητικότητας όλων, κατοίκων και επισκεπτών,
– θα υπηρετήσει παράλληλα και κατά τον βέλτιστο τρόπο την ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των διαφόρων τρόπων μετακίνησης και τους στόχους τους για βιωσιμότητα, οικονομική ανάπτυξη, υγεία και ποιότητα περιβάλλοντος,
– θα αξιοποιήσει στο μέγιστο το υφιστάμενο ρυμοτομικό και τα υπάρχοντα δίκτυα δημόσιας συγκοινωνίας,
– θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της πόλης, την ποιότητα ζωής και την υγεία,
– θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς αστικού περιβάλλοντος με λιγότερα ατυχήματα,
– θα οδηγήσει σε περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, των αερίων του θερμοκηπίου και γενικότερα της ρύπανσης,
– θα στοχεύει στην ήπια κυκλοφορία και όχι στην αύξηση της ταχύτητας,
– θα εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και σε ένα αναπτυξιακό όραμα που θα περιλαμβάνει επιχειρησιακό σχεδιασμό έργων άμεσης προτεραιότητας.
– θα χαράξει κατευθύνσεις και πολιτικές για: – τη βελτίωση της ασφάλειας όλων των τρόπων μετακίνησης, όπως περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία, αυτοκίνητο, μηχανοκίνητο δίκυκλο, – τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων, – την αύξηση της χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας, ποδηλάτου και περπατήματος, – την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της υποδομής, οδικής και δημόσιας συγκοινωνίας, μέσω και της διαμόρφωσης των δρόμων έτσι ώστε οι διάφοροι τρόποι μετακίνησης να κατανέμονται πιο ισόρροπα, – την οργάνωση της στάθμευσης κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων, να διευκολύνεται η μετεπιβίβαση στα Μ.Μ.Μ. και να ικανοποιούνται οι ανελαστικές ανάγκες στάθμευσης των επισκεπτών.

Στις 21 Μαρτίου 2018 η Ηγουμενίτσα αναδείχθηκε νικήτρια πόλη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017 στην κατηγορία για πόλεις με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων. «Ο δήμος Ηγουμενίτσας τιμήθηκε διότι ανέδειξε υποδειγματικά τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας», αναφέρει σε ανάρτησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγχαίροντας την για τη βράβευσή της. Το βραβείο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας καταδεικνύει τις σημαντικές προσπάθειες των δημοτικών αρχών για την προώθηση της αειφόρου αστικής κινητικότητας, ενώ το βραβείο SUMP αναγνωρίζει τον εξαιρετικό βιώσιμο προγραμματισμό της αστικής κινητικότητας.