Σχεδιασμός ανάπτυξη εγκατάσταση και λειτουργία ενός αυτόματου συστήματος τιμολόγησης για το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΘ

Σχεδιασμός ανάπτυξη εγκατάσταση και λειτουργία ενός αυτόματου συστήματος τιμολόγησης για το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΘ

olth timologisi

Πελάτης: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Διάρκεια: Ιανουάριος 2001 – Ιούνιος 2001

Ο βασικός στόχος του έργου σχετίζεται με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ενός αυτόματου συστήματος τιμολόγησης για το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΘ. Το αυτόματο σύστημα τιμολόγησης περιλαμβάνει τον υπολογισμό, την έκδοση και τη διαχείριση του συνόλου των τιμολογίων του ΣΕΜΠΟ, που αφορούν τα αποθηκευτικά και φορτοεκφορτωτικά δικαιώματα, όπως αυτά εισπράττονται σήμερα για τις διάφορες εκτελεσθείσες εργασίες στην προκυμαία και στο πλοίο. Το έργο αυτό ικανοποιεί μια κεντρική ανάγκη για τον ΟΛΘ και αποτελεί επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
Το σύστημα διασυνδέεται πλήρως με το Πληροφοριακό Σύστημα και παρέχει τη δυνατότητα ταχείας και μηχανογραφημένης τιμολόγησης των εργασιών που αφορούν το Ε/Κ και το πλοίο. Με την ολοκλήρωσή του το έργο αναβαθμίζει σημαντικά τις προσφερόμενες από τον ΟΛΘ υπηρεσίες προς τους πελάτες του και μειώνει το λειτουργικό του κόστος, λόγω της επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας και βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πληροφοριών.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης
– Σχεδιασμός του Συστήματος
– Ανάπτυξη του Συστήματος
– Εγκατάσταση / Λειτουργία του Συστήματος