Ενίσχυση Επιχείρησης

Ενίσχυση Επιχείρησης

Ενίσχυση Επιχείρησης

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση« και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της δράσης ICT4GROWTH.

Τίτλος έργου: Freight Transport Community Application Store

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης