Διαθέσιμο το πρώτο newsletter του έργου SMART-CORRIDORS

Διαθέσιμο το πρώτο newsletter του έργου SMART-CORRIDORS


Το πρώτο newsletter του έργου SMART-CORRIDORS είναι διαθέσιμο εδώ.

Το έργο SMART-CORRIDORS στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας- Ελλάδας (συνδυασμένη θαλάσσια-χερσαία μεταφορά) μέσω της χρήσης τεχνολογικών και υποστηρικτικών εργαλείων ευφυούς διαχείρισης της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της συνδυασμένης μεταφοράς (Ευφυής Εμπορευματικός Διάδρομος – Intelligent Intermodal Corridor).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας (Τ7ΔΚΙ-00302).