Αναπηρική καρέκλα υψηλής ασφάλειας σε περίπτωση πρόσκρουσης και άνεσης, μέσω προηγμένων αισθητήρων, για άτομα με κινητικά προβλήματα – TRANSWHEEL

Αναπηρική καρέκλα υψηλής ασφάλειας σε περίπτωση πρόσκρουσης και άνεσης, μέσω προηγμένων αισθητήρων, για άτομα με κινητικά προβλήματα – TRANSWHEEL

TRANSWHEEL

Πελάτης: EU, DG XIII, Telematics Applications Programme, D.E. 3013

Διάρκεια: Ιανουάριος 1997 – Φεβρουάριος 2000

Σκοπός του προγράμματος TRANSWHEEL (DE 3013) είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου αναπηρικής καρέκλας μεγάλης ασφάλειας σε περίπτωση πρόσκρουσης και μεγάλης άνεσης για την μεταφορά ΑμΕΑ με διάφορους τύπους μέσων μεταφοράς. Στην αρχή του προγράμματος γίνεται η ανάλυση των αναγκών του χρήστη σε σχέση με διάφορους τύπους μέσων μεταφοράς και για διαφορετικές συνθήκες κυκλοφορίας.
Στη συνέχεια γίνεται επαναπροσδιορισμός μέσω CAD/ CAM της βασικής δομής της αναπηρικής καρέκλας έτσι ώστε να σχεδιαστεί μία ελαφριά αναπηρική καρέκλα που θα μπορεί να προσφέρει στο χρήστη την ίδια ασφάλεια όπως ένα κάθισμα οχήματος.
Η έρευνα θα κατευθυνθεί προς μία αναπηρική καρέκλα με αυξημένη ευελιξία, που θα επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει τη θέση του κατά ύψος και γωνία έτσι ώστε να κάνει διάφορες κινήσεις κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του (για την αποθήκευση των αποσκευών του, για το άνοιγμα του παραθύρου, για τη χρήση τραπεζιού τρένου κλπ.).
Αντίστοιχα θα σχεδιαστεί ένα κάθισμα οχήματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες των κάτω άκρων και της σπονδυλικής στήλης που δεν είναι χρήστες αναπηρικής καρέκλας. Τα πρωτότυπα θα δοκιμαστούν με εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιμές με χρήστες σε τρεις χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Βέλγιο και Ιταλία).
Τέλος, θα παραχθούν και θα διασπαρθούν στη Βιομηχανία, Οργανισμούς Χρηστών και Διεθνή Νομικά Πρόσωπα, οδηγίες σχεδίασης και ένας κώδικας ορθής πρακτικής σε σχέση με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αναπηρικής καρέκλας πολλαπλής χρήσης.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Συντονισμός Ενεργειών προγράμματος
– Συντονισμός Πιλοτικής εφαρμογής στο κέντρο ΕΙΑΑ, Αθήνας
– Στρατηγική εκμετάλλευσης
– Σχεδιασμός CAD/CAM αναπηρικής καρέκλας