Σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης οδηγών με τη χρησιμοποίηση εργαλείων αλληλεπιδραστικής αξιολόγησης και αξιόπιστων μεθοδολογιών – TRAINER

Σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης οδηγών με τη χρησιμοποίηση εργαλείων αλληλεπιδραστικής αξιολόγησης και αξιόπιστων μεθοδολογιών – TRAINER

TRAINER

Πελάτης: DG VIII CARA

Διάρκεια: Απρίλιος 2000 – Μάρτιος 2003

Οι νέοι οδηγοί (εμπειρία συνήθως ως 3 έτη), προκαλούν πολλά ατυχήματα λόγω άγνοιας της επίδρασης ακραίων κυκλοφοριακών και/ή καιρικών συνθηκών. Όχι τόσο νέοι οδηγοί (εμπειρία συνήθως από 2-5 έτη) υπερεκτιμούν την ικανότητά τους προς πέδηση/χειρισμό του αυτοκινήτου. Δυστυχώς λόγοι οδικής ασφάλειας δεν επιτρέπουν την εκπαίδευσή τους σε συνθήκες κινδύνου, ώστε ν’ αντιληφθούν πραγματικά την ανάγκη αποστάσεων ασφαλείας, τον κίνδυνο πλαγιολίσθησης, κλπ. Το ποσοστό των παραπάνω ατυχημάτων εκτιμάται σε περίπου 15% του συνόλου και αφορά συνήθως πολύ σοβαρά ατυχήματα.
Οι στόχοι του έργου TRAINER είναι:
• Συγκέντρωση και κριτική αξιολόγηση-σύγκριση όλων των μεθόδων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών σε κάθε χώρα της ΕΕ αλλά και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικών σχολών οδήγησης.
• Ανάπτυξη πανευρωπαϊκού μοντέλου εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και σχετικής ΕυρωπαΪκής νομοθεσίας.
• Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού πολυμέσων σε 8 γλώσσες, τοποθετουμένου επί ευχρήστου, περιπτέρου πληροφοριών (infokiosk), χειριζομένου με οθόνη επαφής για θεωρητική κατάρτιση/εξέταση υποψηφίων οδηγών.
• Ανάπτυξη πολυμορφικού και φθηνού ημι-δυναμικού εξομοιωτή οδήγησης για την υποστήριξη της πρακτικής κατάρτισης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Ο εξομοιωτής θα έχει δυνατότητα να παρέχει ανάδραση στον οδηγό τόσο στο διαμήκη όσο και στον εγκάρσιο άξονα και να υποστηρίζει ευρεία οθόνη (180ο), χωρίς να προκαλεί αίσθηση ναυτίας σε απότομες κινήσεις. Θα χρησιμοποιείται κατά την πρώτη φάση στης εκπαίδευσης για εκμάθηση των βασικών κινήσεων εκτός του δρόμου (ανακούφιση κυκλοφορίας) και κατά το τελικό στάδιο αυτής για προσομοίωση επικινδύνων κρισίμων καταστάσεων (παιδί στο δρόμο, ομίχλη, απότομη πέδηση μπροστινού οχήματος, κλπ.). Για αντίστοιχους λόγους θα χρησιμοποιείται και κατά την πρακτική εξέταση (στο τελευταίο μέρος αυτής).
• Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων που θα κρατά τα κυριότερα στοιχεία οδήγησης του εκπαιδευομένου (λάθη, χρόνοι αντίδρασης και επιλογές ανά περίπτωση), τόσο για το λογισμικό πολυμέσων όσο και για τους εξομοιωτές οδήγησης με σκοπό να:
– εντοπίζονται οι κύριες αδυναμίες του για να κατευθύνεται εκεί η περαιτέρω εκπαίδευση
– εντοπίζεται η στάθμη εκπαίδευσής τους για να κατευθύνεται προς εξέταση
– δημιουργηθεί κοινή πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων με σφάλματα εκπαιδευομένων και νέων οδηγών για ερευνητικούς λόγους
• Έκδοση οδηγιών εφαρμογής και προτάσεων αξιοποίησης των παραπάνω τεχνολογιών.
• Έκδοση σχετικών εκπαιδευτικών 15λεπτων βίντεο με τα χαρακτηριστικότερα σφάλματα των εκπαιδευομένων και προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Καθορισμός σχεδίου αξιολόγησης για τα προϊόντα του έργου
– Ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών