Διαχείριση οδικών συμβάντων με χρήση νέων τεχνολογιών εντοπισμού – IN-RESPONSE

Διαχείριση οδικών συμβάντων με χρήση νέων τεχνολογιών εντοπισμού – IN-RESPONSE

IN-RESPONSE

Πελάτης: EU, DG XIII TR 1030 ATT

Διάρκεια: Ιανουάριος 1996 – Μάρτιος 1999

Ο γρήγορος και αξιόπιστος εντοπισμός συμβάντων, καθώς και οι διαδικασίες αποκατάστασής τους είναι οι βασικοί παράγοντες για την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.
Προηγμένες τεχνολογίες, όπως αυτές που εφαρμόζονται στο έργο και στηρίζονται στην ψηφιακή ανάλυση εικόνας, αυτόματη αναγνώριση οχημάτων (ηλεκτρονικές ετικέτες αναγνώρισης) – AVI, ζύγιση στην κίνηση (WIM), ανιχνευτές ραντάρ και άλλες μπορούν να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των οδικών συμβάντων και να βελτιώσουν το σύστημα διαχείρισής τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για γρηγορότερη αντιμετώπιση και αποκατάσταση των οδικών συμβάντων, και κατά συνέπεια συνεισφέρουν στην μείωση των επιπτώσεών τους.
Οι τομείς, με τους οποίους ασχολείται το έργο είναι: α) Αναγνώριση οδικών συμβάντων, με την εφαρμογή υφιστάμενων και προηγμένων τεχνολογιών,
β) Επαλήθευση των χαρακτηριστικών των οδικών συμβάντων με χρήση πολυμέσων,
γ) Σύστημα λήψης αποφάσεων για τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση των οδικών συμβάντων,
δ) Ανάθεση των οχημάτων αποκατάστασης σε οδικά συμβάντα και καθοδήγησή τους καθ’ όλη την διάρκεια των διαδικασιών αποκατάστασης.
Ο αυτοματισμός των διαδικασιών που εμπλέκουν οι παραπάνω τομείς επιφέρει μείωση της διάρκειας των οδικών συμβάντων.
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος, που αποσκοπούν στην βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών είναι: συσχέτιση του εντοπισμού αντιμετώπισης και διαχείρισης των οδικών συμβάντων, συνεργασία μεταξύ των μηχανισμών αποκατάστασης οδικών συμβάντων και επειγόντων περιστατικών, χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών και αλγορίθμων για τον εντοπισμό των οδικών συμβάντων. Πιλοτικές εφαρμογές του συστήματος υλοποιούνται στο Όσλο (Νορβηγία), Βαλέντσια (Ισπανία), Ουτρέχτη (Ολλανδία), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Μόναχο (Γερμανία) και Παρίσι (Γαλλία).

Ο ρόλος της TREDIT:
– Γενική Διεύθυνση του ερευνητικού έργου
– Εφαρμογή Πρωτοποριακών τεχνολογιών ανίχνευσης
– Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων και ενεργειών των χρηστών
– Σύνταξη προδιαγραφών
– Ενδο-προγραμματισμός σύνδεσμος
– Έλεγχος Ποιοτικής εξασφάλισης