Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων για επαρχιακές οδούς – IN-ARTE

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων για επαρχιακές οδούς – IN-ARTE

IN ARTEΠελάτης: DG ΧΙΙΙ

Διάρκεια: Απρίλιος 1998 – Οκτώβριος 2000

Είκοσι οκτώ τοις εκατό των ατυχημάτων που περιλαμβάνουν τραυματισμούς σημειώνονται σε επαρχιακούς δρόμους, δηλαδή σε δρόμους με περιορισμένο αριθμό λωρίδων, απλές διασταυρώσεις, μέτριας υποδομής, με διάφορους τύπους στροφών, με περιορισμένο αριθμό ευάλωτων χρηστών, κ.λ.π. Τα ατυχήματα αυτά, στα οποία παρατηρείται το 58% των σημειωθέντων θανάτων, οφείλονται σε ελλειπή ορατότητα, λανθασμένη εκτίμηση ταχύτητας, προβλήματα σε διασταυρώσεις και λάθη στην αλλαγή λωρίδας (ακόμη και σε οδούς με δύο λωρίδες).
Ο σκοπός του έργου IN-ARTE είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντός του οχήματος, το οποίο θα παρέχει μια ολοκληρωμένη άποψη του περιβάλλοντος μπροστά από το όχημα. Το σύστημα θα συσχετίζει πληροφορίες από διάφορα συστήματα, όπως ραντάρ αποφυγής εμποδίων, αισθητήρα αναγνώρισης λωρίδας κυκλοφορίας, ψηφιακό οδικό χάρτη και σύστημα πλοήγησης, και θα καθοδηγεί και προειδοποιεί κατάλληλα τον οδηγό σε διάφορες καταστάσεις χαρακτηριστικές για επαρχιακές οδούς, όπως ενέργειες κατά την προσέγγιση διασταυρώσεων, επιλογή ταχύτητας σε καμπύλες, εντοπισμός εμποδίων, κ.λ.π. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν αντιδρά έγκαιρα ή δεν υπάρχει αρκετός χρόνος αντίδρασης, το σύστημα θα αναλαμβάνει τον έλεγχο του οχήματος για την αποφυγή του ατυχήματος.
Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση θα βελτιώσει και θα επεκτείνει τη χρησιμοποίηση των διαφόρων συστημάτων υποστήριξης του οδηγού (Adaptive Cruise Control, Collision Warning, Lane Recognition, Navigation) από τους αυτοκινητοδρόμους στο πιο περίπλοκο περιβάλλον του επαρχιακού δικτύου.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Καθορισμός κριτηρίων ενεργοποίησης του συστήματος προειδοποίησης του οδηγού και ανάληψης ελέγχου του οχήματος
– Καθορισμός μεθόδων προειδοποίησης του οδηγού ανάλογα με τον επικείμενο κίνδυνο ατυχήματος