Παρουσία της TREDIT στην 7η Διεθνή Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics – LOGIC19

Παρουσία της TREDIT στην 7η Διεθνή Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics – LOGIC19

Παρουσία της TREDIT στην 7η Διεθνή Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics – LOGIC19


Στην 7η Διεθνή Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics – LOGIC19 παρουσίασε η TREDIT την πρώτη έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου WareM&O.

Στόχος του WareM&O είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός «εικονικού» εμπορευματικού κέντρου» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και στο σύνολο της χώρας, το οποίο στοχεύει στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων και επομένως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων που διαθέτουν τους χώρους αυτούς στην περιοχή.

Η παρουσίαση με τίτλο «On-demand warehousing στην Ελλάδα: Η προσέγγιση του WareM&O για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των logistics» αποτέλεσε ένα από τα παρουσιαζόμενα case studies που καθοδηγούν την στρατηγική για σύγχρονα logistics.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Τ1ΕΔΚ-04383).