Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής και Συνδυασμένων μεταφορών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας-Ελλάδας | SMART-CORRIDORS

Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής και Συνδυασμένων μεταφορών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας-Ελλάδας | SMART-CORRIDORS


Το έργο SMART-CORRIDORS στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας- Ελλάδας (συνδυασμένη θαλάσσια-χερσαία μεταφορά) μέσω της χρήσης τεχνολογικών και υποστηρικτικών εργαλείων ευφυούς διαχείρισης της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της συνδυασμένης μεταφοράς (Ευφυής Εμπορευματικός Διάδρομος – Intelligent Intermodal Corridor).

O ρόλος της TREDIT στο έργο περιλαμβάνει την συμμετοχή ως Υπεύθυνος των πακέτων εργασίας σχετικά με την Αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη του Συστήματος.

Η σύμπραξη αποτελείται από δυο ερευνητικούς φορείς (το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και το CATS στην Κίνα) με συμπληρωματική εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα, τεχνολογικούς παρόχους με εξειδίκευση στον τομέα των μεταφορών (η εταιρεία COSCO Network στην Κίνα και η TREDIT στην Ελλάδα) καθώς και επιχειρήσεις (COSCO Shipping Logistics). Η σύνθεση θα επιτρέψει την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή και περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας (Τ7ΔΚΙ-00302).