Ολοκλήρωση διασύνδεσης FRETIS-IFT με CATOS Ship Planning

Ολοκλήρωση διασύνδεσης FRETIS-IFT με CATOS Ship Planning


Ολοκληρώθηκε η πλήρης επιχειρησιακή διασύνδεση του Terminal Operating System FRETIS-IFT της TREDIT S.A με σύστημα CATOS Ship Planning της Total Soft Bank Ltd. Η διασύνδεση επιτρέπει τη χρήση του συστήματος CATOS SP για τον σχεδιασμό του πλάνου φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων σε πλοίο λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σχετικά με τη θέση στοιβασίας τους στον εμπορευματικό σταθμό. Τα δυο συστήματα είναι πλέον σε παραγωγική λειτουργία και μπορούν να αποτελέσουν μια ανταγωνιστική ολοκληρωμένη λύση για μικρομεσαία λιμάνια και εμπορευματικούς σταθμούς στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρεία Total Soft Bank Ltd (TSB) με κεντρικά γραφεία στο Busan, Korea είναι από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες στο χώρο των λύσεων πληροφορικής για τη ναυτιλία και τη λιμενική βιομηχανία παρέχοντας προϊόντα με τεχνολογίες αιχμής και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Το σύστημα CATOS της TSB είναι εγκατεστημένο σε πάνω από 70 σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων παγκόσμια ως ένα από το πλέον έξυπνα και φιλικά προς το χρήστη συστήματα Terminal operating system TOS.