Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου SMART-CORRIDORS

Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου SMART-CORRIDORS


Οι εξελίξεις του έργου SMART-CORRIDORS και το πλάνο των επόμενων ενεργειών συζητήθηκαν εκτενώς σε διαδικτυακή συνάντηση των Κινέζων και Ελλήνων εταίρων. Η συνάντηση – σε συντονισμό από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – επικεντρώθηκε σε παρουσίαση της τεχνολογικής στάθμισης (state-of-the-art) από την TREDIT και παρουσίαση των καταγεγραμμένων απαιτήσεων για τις πλατφόρμες Smart Supply Chain και Intelligent Intermodal Corridor Management.

Το έργο SMART-CORRIDORS στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας- Ελλάδας (συνδυασμένη θαλάσσια-χερσαία μεταφορά) μέσω της χρήσης τεχνολογικών και υποστηρικτικών εργαλείων ευφυούς διαχείρισης της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της συνδυασμένης μεταφοράς (Ευφυής Εμπορευματικός Διάδρομος – Intelligent Intermodal Corridor).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας (Τ7ΔΚΙ-00302).