Παρουσίαση του έργου PERFFECT στο 6ο Συνέδριο ITS Hellas

Παρουσίαση του έργου PERFFECT στο 6ο Συνέδριο ITS Hellas

Παρουσίαση του έργου PERFFECT στο 6ο Συνέδριο ITS Hellas


Η TREDIT παρουσίασε το έργο PERFFECT στο 6ο Συνέδριο (Διημερίδα) της ITS Hellas με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Εξελίξεις στην Ελλάδα». Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε σε σχετική συνεδρία «Πράσινα λιμάνια και εμπορευματικές μεταφορές» και εστίασε τόσο στην συνολική προσέγιση του έργου όσο και στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Πληροφορίες για το έργο: