Το έργο CloudYMS στο συνέδριο Logi.C 2022

Το έργο CloudYMS στο συνέδριο Logi.C 2022


Στα πλαίσια του συνεδρίου LOGI.C που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 10-11 Μαΐου, παρουσιάστηκε το έργο CloudYMS. Το συνέδριο με γενικό τίτλο Globally Connected Supply Chains εστίασε στις δράσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να μετασχηματιστεί η Θεσσαλονίκη σε innovation hub, με δεδομένη την αναπτυξιακή ώθηση τόσο στον ΟΛΘ, όσο και στα όμορα περιφερειακά λιμάνια.

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη της υπηρεσίας Cloud Yard Management που αποτελεί την λύση για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών στοιβασίας φορτίων σε διαφορετικούς λιμένες Ro-Ro/Ro-Pax καθώς και inland depot.Στην περίπτωση των λιμένων Ro-Ro/Ro-Pax, γίνεται συνδυαστική λειτουργία επιβατικής κίνησης με στάθμευση ασυνόδευτων φορτίων αλλά και τη δυνατότητα προσωρινής στάθμευσης φορτηγών οχημάτων που πρόκειται στη συνέχεια να φορτωθούν στο πλοίο με συγκεκριμένο πλάνο φόρτωσης. Οι λειτουργίες που προβλέπεται να παρέχονται από το σύστημα περιλαμβάνουν τη παραμετροποίηση της διαδικασίας κατανομής θέσεων στάθμευσης, γραφική αναπαράσταση, σε πραγματικό χρόνο, των χώρων στάθμευσης του λιμένος, τη δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικούς φορείς και προ-δέσμευση χώρου στάθμευσης (booking).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Τ2ΕΔΚ-01957).