Δίκτυο διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων logistics σε λιμάνια και τερματικούς σταθμούς – TRANSLOGNET

Δίκτυο διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων logistics σε λιμάνια και τερματικούς σταθμούς – TRANSLOGNET

TRANSLOGNET

Πελάτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ)

Διάρκεια: Απρίλιος 2001 – Οκτώβριος 2001

Η πρόταση TRANSLOGNET είναι το αποτέλεσμα διακρατικής συνεργασίας στην περιοχή Διάδρομος Αδριατική – Ιόνιο που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την παραγωγικότητα των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή καθώς και να συνεισφέρει στην καλύτερη ολοκλήρωση των θαλασσών της Αδριατικής, Ιονίου και Αιγαίου πελάγους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Θα παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τηλεματικών εφαρμογών μέσα στους λιμένες καθώς και σε άλλα σχετιζόμενα με αυτούς κομβικά σημεία της περιοχής, στοχεύοντας σε ένα απλό, οικονομικά αποτελεσματικό και ανοικτής αρχιτεκτονικής σύστημα πληροφόρησης μεταξύ των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα των logistics (μεταφορών).
Η βασική σύλληψη του TRANSLOGNET έχει αναπτυχθεί με βάση τους ακόλουθους άξονες:
• Να δημιουργηθεί ένα ανοικτό δίκτυο ροής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στις μεταφορές, με σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να γίνουν ορθολογικότερες.
• Να αναπτυχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων στο έργο χωρών και εντός της χώρας.
• Να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη διαχείριση της ροής των πληροφοριών.
• Να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη σε επιχειρησιακό επίπεδο με ταυτόχρονη ανάπτυξη των υποδομών.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Διαμόρφωση του Δικτύου συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών.
– Ανάλυση των αναγκών υποδομής πληροφορικής και απαιτούμενης ροής πληροφοριών.
– Διαμόρφωση λειτουργικών προδιαγραφών
– Σχεδιασμός εφαρμογής και ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος επιβατών.
– Πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος.