Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας και Εμπορευματικών Μεταφορών με συνδυασμό μέσων -TRACAR

Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας και Εμπορευματικών Μεταφορών με συνδυασμό μέσων -TRACAR

TRACAR

Πελάτης: EU, DG XIII, ATT Programme

Διάρκεια: Δεκέμβριος 1996 – Ιούνιος 1998

Το έργο αυτό πρότεινε και επέδειξε την δυνατότητα εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος/πρότυπου τηλεματικής για την αναγνώριση, εντοπισμό, παρακολούθηση και διαχείριση φορτίων σε τερματικούς σταθμούς, σε οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες διαδρομές ή σε συνδυασμό των παραπάνω μεταφορικών συστημάτων (Combi-Trans), βασισμένη στην τεχνολογία των πομποδεκτών χωρίς μπαταρία. • Το σύστημα TRACAR βασίζεται στη χρήση:
• ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας πομπών χαμηλής συχνότητας (Radio Frequency Identification),
• ήδη υπάρχουσας ραδιοφωνικής, τηλεπικοινωνιακής και δορυφορικής τεχνολογίας.
Το TRACAR συνεισφέρει στην ολοκλήρωση των πολιτικών μεταφορών της ΕΕ ως εξής:
• Το προτεινόμενο σύστημα επιτρέπει στους χρήστες των διεθνών μεταφορών να μειώσουν το κόστος μεταφοράς με τη χρήση του Combi-Trans, ενώ συγχρόνως να χαίρουν υπηρεσίες υψηλότερης ασφάλειας και φιλικότερες προς τον τελικό χρήστη.
Το TRACAR στόχευε να διευκολύνει την ΕΕ στις προσπάθειές της για μείωση κατανάλωσης ενέργειας / καυσίμων, της περιβαλλοντικής μόλυνσης, της επίλυσης των προβλημάτων συμφόρησης στο Ευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού δικτύου συνδυασμένων μεταφορών.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας
– Επίδειξη και αξιολόγηση των πιλότων