Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών για Ξενοδοχεία – SMART HOTEL

Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών για Ξενοδοχεία – SMART HOTEL

SMART HOTEL

Πελάτης: ΓΓΕΤ

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2001 – Μάρτιος 2003

Ο ανταγωνισμός, οι ανάγκες για βελτιωμένες υπηρεσίες με χαμηλό κόστος, αλλά και οι ανάγκες προβολής μίας επιχείρησης δημιουργούν προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα αξιοποιούν στο βέλτιστο βαθμό τις νέες τεχνολογίες για να καλύψουν τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004 δημιουργούν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για εφαρμογή καινοτόμων λειτουργιών ειδικότερα σε θέματα φιλοξενίας των μελών της Ολυμπιακής ομάδας. Ήδη η κυβέρνηση προχωρά σε συμφωνία με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών τους.
Από την άλλη μεριά οι έξυπνες κάρτες (smart Cards) μπορούν να δώσουν ιδανική λύση σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει η ανάγκη παροχής πολλαπλών υπηρεσιών. Αυτό αποτελεί και το σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση προηγμένων εφαρμογών με τη χρήση έξυπνων καρτών σε ξενοδοχεία (Smart Hotel).
Το Smart Hotel είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών με χρήση έξυπνων καρτών. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν φάσμα δραστηριοτήτων στη σχέση πελάτη – Ξενοδοχείου αλλά και υπαλλήλων-Ξενοδοχείου. Οι βασικές υπηρεσίες του συστήματος Smart Hotel είναι:
• Αναγνώριση Χαρακτηριστικών Κατόχου
• Έλεγχος πρόσβασης στο δωμάτιο, ρύθμιση λειτουργιών
• Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι

Ο ρόλος της TREDIT:
– Υλοποίηση Λογισμικού για τη λειτουργία κάρτας πολλαπλών εφαρμογών για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
– Προώθηση και αξιοποίηση του αποτελέσματος