Σύστημα παρακολούθησης μηχανών, ελαχίστου κόστους και μεγέθους και μεγίστης απόδοσης – MINICON

Σύστημα παρακολούθησης μηχανών, ελαχίστου κόστους και μεγέθους και μεγίστης απόδοσης – MINICON

MINICON

Πελάτης: EU (GROWTH programme)- University of Stuttgart

Διάρκεια: Απρίλιος 2001 – Μάρτιος 2004

To έργο θα αναπτύξει ένα οικονομικό σύστημα παρακολούθησης και συντήρησης, κατάλληλο για μικρές βιομηχανικές εργαλειομηχανές και για αστικές κατασκευές (π.χ. σκάλες και ανελκυστήρες). Το σύστημα θα διασφαλίζει την αποδοτικότητα και αξιοπιστία των μηχανημάτων αυτών και θα προάγει την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και χρηστών μέσω μείωσης των σχετικών ατυχημάτων. Το σύστημα επίσης θα είναι ευέλικτο με δυνατότητες αυτορρύθμισης των αισθητήρων, ενώ θα χρησιμοποιεί τεχνολογία έμπειρων υποσυστημάτων.
Το έργο θα αναπτύξει ένα σύστημα συνεχούς τηλεπαρακολούθησης για τις εγκαταστάσεις αυτές, το οποίο θα χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα . Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί σημαντικά και το κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων αυτών. Επίσης θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής και η βέλτιστη λειτουργία των κατασκευών ενώ θα μειωθεί η σχετική κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, το έργο καλύπτει την ερευνητική δράση της Κοινότητας «Υποδομές: Ασφαλείς και οικονομικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκευαστικές και αστικές υποδομές» μέσω αύξησης της αποδοτικότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων αυτών λόγω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης και διαχείρισης των εργασιών συντήρησης.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Εφαρμογή της μεθοδολογίας Independent Component Analysisγια την επιλογή των βέλτιστων παραμέτρων του συστήματος
– Ανάπτυξη λογισμικού για τον καθορισμό του επιπέδου αξιοπιστίας του συστήματος
– Σχεδιασμός διεπιφανειών χρήσης για αρχάριους και πεπειραμένους χρήστες
– Μελέτη κόστους – οφέλους