Ευφυές σύστημα σχεδίασης ταξιδιού, πληροφόρησης ταξιδιώτη και κρατήσεων θέσεων σε συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς – INTELLECT

Ευφυές σύστημα σχεδίασης ταξιδιού, πληροφόρησης ταξιδιώτη και κρατήσεων θέσεων σε συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς – INTELLECT

INTELLECT

Πελάτης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Διάρκεια: Νοέμβριος 2003 – Απρίλιος 200

Tο έργο Intellect προτείνει την ανάπτυξη μίας πλατφόρμας η οποία θα απευθύνεται κυρίως στον τελικό χρήστη – ταξιδιώτη, αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κρατήσεων θέσεων και θα είναι σε θέση να διασυνδέει βάσεις δεδομένων διαφορετικών μέσων μαζικής μεταφοράς (εναέρια, θαλάσσια, χερσαία), συνθέτοντας σενάρια ταξιδιού με συνδυασμένα μέσα, βάση του προφίλ του ταξιδιώτη και παραμέτρους όπως το κόστος, ο χρόνος και η άνεση. Ένα τέτοιο σύστημα θα προσφέρει επίσης πληροφόρηση στον ταξιδιώτη για τους τρόπους μετάβασής του ανάμεσα σε σταθμούς μετεπιβίβασης (λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικός σταθμός) και θα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την κράτηση όλων των εισιτηρίων όλων των μέσων που εμπλέκονται στο σενάριο που θα επιλέξει ο ταξιδιώτης.
Ειδικότερα οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:
• Να αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση του διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών της Ελλάδας, καθώς και οι υπάρχουσες οδηγίες, Νομοθεσία, πρότυπα και Τεχνολογίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διαμορφωθεί μια πλήρης λίστα απαιτήσεων του προτεινόμενου συστήματος
• Να αναπτυχθεί μία πλατφόρμα που θα διασυνδέει διαφορετικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν στοιχεία δρομολογίων και διαθεσιμότητας από διαφορετικά μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Να αναπτυχθεί ένα υποσύστημα διαχείρισης του προφίλ και των προτιμήσεων του ταξιδιώτη, το οποίο θα γνωρίζει τις βασικές ανάγκες του κάθε ταξιδιώτη
• Να αναπτυχθεί ένα σύστημα σχεδιασμού εναλλακτικών ταξιδιών για συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα στηρίζεται στα κριτήρια και τις προτιμήσεις του ταξιδιώτη
• Να αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου διαθεσιμότητας και κρατήσεων θέσεων το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες του ταξιδιώτη για ταξίδια στην Ελλάδα με συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς
• Να ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω υποσυστήματα σε ένα σύστημα που θα παρέχει πληροφόρηση και κράτηση θέσεων μέσω internet ή και wap portals.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών της Ελλάδας, καθώς και οι υπάρχουσες οδηγίες, Νομοθεσία, πρότυπα και τεχνολογίες σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
– Ανάπτυξη ενός συστήματος σχεδιασμού εναλλακτικών ταξιδιών για συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα στηρίζεται στα κριτήρια και τις προτιμήσεις του ταξιδιώτη