Συνολική Προσπάθεια για την Eρευνα στη Διαχείριση της Ζήτησης στην Ευρώπη – CARDME-Support

Συνολική Προσπάθεια για την Eρευνα στη Διαχείριση της Ζήτησης στην Ευρώπη – CARDME-Support

CARD-ME

Πελάτης: ΕU, DGXIII

Διάρκεια: Ιανουάριος 1998 – Δεκέμβριος 1999

Το έργο αυτό έχει σαν στόχο να προτείνει τις διαδικασίες και τις μεθόδους ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, σε όλα τα διόδια που λειτουργούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο εξετάζει την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών που διευκολύνουν τις μετακινήσεις (που περιέχουν πληρωμή σε διόδια), εμπορικές και ιδιωτικές, σε όλες τις χώρες που έχουν διόδια, και για να το επιτύχει, εξετάζει τα τεχνικά αλλά και τα συμβασιακά θέματα που εμπεριέχει η λειτουργία των συστημάτων Ηλεκτρονικής Πληρωμής Διοδίων.

Ο ρόλος της TREDIT:
Στο πλαίσιο του έργου CARDME-Support η εταιρεία TREDIT είναι υπεύθυνη: – για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό του ”εντός του οχήματος εξοπλισμού” που απαιτείται για την διαλειτουργική πληρωμή στα συστήματα Ηλεκτρονικής Πληρωμής Διοδίων
– για την διερεύνηση των συστημάτων και των ”εντός του οχήματος εξοπλισμών’ που υπάρχουν
– για τον προσδιορισμό των παραμέτρων των πληροφοριών που ανταλλάσσει ο ”εντός του οχήματος εξοπλισμός” με τον ”σταθερό εξοπλισμό εδάφους”, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση μεταξύ τους.