Αυτόματη χρέωση και ηλεκτρονική πληρωμή στις μεταφορές ΙΙ – ADEPT II

Αυτόματη χρέωση και ηλεκτρονική πληρωμή στις μεταφορές ΙΙ – ADEPT II

ADEPT II

Πελάτης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διάρκεια: Μάρτιος 1997 – Μάιος 1998

Το έργο ADEPT II ήταν ένα από τα πιο βασικά Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στο χώρο της Διαχείρισης της Ζήτησης για μετακινήσεις και των συστημάτων Αυτόματης Χρέωσης. Η βασική αρχή του ADEPT II ήταν η ενοποίηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Πληρωμής για την παροχή πολλαπλών μεταφορικών υπηρεσιών μέσα από τη χρήση ενός μόνου εξοπλισμού (που ονομάζεται transponder), με μία ’έξυπνη’ κάρτα.
Η πιλοτική εφαρμογή στην Θεσσαλονίκη, ήταν η μία από τις τρεις βασικές που επιλέγηκαν μέσα στο πλαίσιο του έργου, μαζί με τις εφαρμογές στο Ελσίνκι και στο Γκέτεμποργκ, ενώ ακολούθησαν και άλλες πέντε επιπλέον, (που περιλαμβάνουν το Oσλο, την Φραγκφούρτη και το Aμστερνταμ) σαν ακόλουθες εφαρμογές. Στην πιλοτική εφαρμογή της Θεσσαλονίκης, η προσπάθεια εστιάστηκε στην ενοποίηση συστημάτων πληρωμής που βασίζονται σε ’έξυπνες’ κάρτες και περιλαμβάνουν πληρωμή:
α) διοδίων σε υπεραστικές οδούς,
β) στάθμευσης και
γ) Δημοσίων Συγκοινωνιών.
Το κύριο μέρος της δουλειάς στα πρώτα στάδια του έργου, επικεντρώθηκε στις απαιτήσεις των χρηστών και την τεχνική θεώρηση των συστημάτων, δηλαδή τον λειτουργικό σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμής. Κατά τα επόμενα στάδια το κύριο βάρος δόθηκε στην ενοποίηση αυτών των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μία και μόνη εφαρμογή, με βασικό σημείο αναφοράς τα νομικά και θεσμικά ζητήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση τους. Τα στάδια της τεχνικής επίδειξης και του έλεγχου της αξιοπιστίας των εφαρμογών, περιελάμβαναν εκτεταμένη μεθοδολογία και έρευνα πεδίου για την αποτίμηση και την αξιολόγηση των εφαρμογών και τις επιδράσεις τους στην ζήτηση για μετακινήσεις και την συμπεριφορά των μετακινούμενων. Αποτέλεσμα του έργου αυτού είναι το Ενιαίο σύστημα Ηλεκτρονικής Πληρωμής που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη και το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:
• Σύστημα Ηλεκτρονικής Πληρωμής στο σταθμό Διοδίων στα Μάλγαρα, το οποίο λειτουργεί σε αποκλειστική λωρίδα και στις δύο κατευθύνσεις
• Σύστημα Ηλεκτρονικής Πληρωμής στο χώρο στάθμευσης της Πλατείας Ελευθερίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
• Σύστημα Ηλεκτρονικής Πληρωμής στα λεωφορεία της Γραμμής 33 του ΟΑΣΘ
• Κέντρο ελέγχου συνολικής λειτουργίας του Ενιαίου συστήματος πληρωμής.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Ο σχεδιασμός των συστημάτων ηλεκτρονικής πληρωμής για τα διόδια, τη στάθμευση και τις Δημόσιες Συγκοινωνίες.
– Η ενοποίηση των διαφορετικών συστημάτων πληρωμής με την χρήση ενός μόνο εξοπλισμού, βασισμένου σε ‘έξυπνη’ κάρτα.
– Η τεχνική αποτίμηση του ενιαίου συστήματος πληρωμής.
– Οι συστάσεις για τις ενέργειες καθορισμού προδιαγραφών στις ’έξυπνες’ κάρτες.
– Ο σχεδιασμός ’εργαλείου’ για την προστασία των δεδομένων και για την ασφάλεια που σχετίζεται με τις εφαρμογές ’έξυπνων’ καρτών.