Διαθέσιμο το πρώτο newsletter του έργου SMART-CORRIDORS

Το πρώτο newsletter του έργου SMART-CORRIDORS είναι διαθέσιμο εδώ. Το έργο SMART-CORRIDORS στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας- Ελλάδας (συνδυασμένη θαλάσσια-χερσαία μεταφορά) μέσω της χρήσης τεχνολογικών και υποστηρικτικών εργαλείων ευφυούς διαχείρισης της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της συνδυασμένης μεταφοράς (Ευφυής Εμπορευματικός Διάδρομος – Intelligent Intermodal Corridor).…

Διαθέσιμο το τέταρτο newsletter του έργου WareM&O

Διαθέσιμο το τέταρτο newsletter του έργου WareM&O

Το τέταρτο newsletter του έργου WareM&O είναι διαθέσιμο εδώ. Στόχος του WareM&O είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός «εικονικού» εμπορευματικού κέντρου» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και στο σύνολο της χώρας, το οποίο στοχεύει στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης…

Παρουσίαση του έργου PERFFECT στο 6ο Συνέδριο ITS Hellas

Παρουσίαση του έργου PERFFECT στο 6ο Συνέδριο ITS Hellas

Η TREDIT παρουσίασε το έργο PERFFECT στο 6ο Συνέδριο (Διημερίδα) της ITS Hellas με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Εξελίξεις στην Ελλάδα». Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε σε σχετική συνεδρία «Πράσινα λιμάνια και εμπορευματικές μεταφορές» και εστίασε τόσο στην συνολική προσέγιση του έργου όσο και στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Το…

Διαθέσιμο το πρώτο newsletter του έργου CloudYMS

Το πρώτο newsletter του έργου CloudYMS είναι διαθέσιμο εδώ. Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη της υπηρεσίας Cloud Yard Management που αποτελεί την λύση για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών στοιβασίας φορτίων σε διαφορετικούς λιμένες Ro-Ro/Ro-Pax καθώς και inland depot.Στην περίπτωση των λιμένων Ro-Ro/Ro-Pax, γίνεται συνδυαστική λειτουργία επιβατικής κίνησης…

Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου SMART-CORRIDORS

Οι εξελίξεις του έργου SMART-CORRIDORS και το πλάνο των επόμενων ενεργειών συζητήθηκαν εκτενώς σε διαδικτυακή συνάντηση των Κινέζων και Ελλήνων εταίρων. Η συνάντηση – σε συντονισμό από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – επικεντρώθηκε σε παρουσίαση της τεχνολογικής στάθμισης (state-of-the-art) από την TREDIT και παρουσίαση των καταγεγραμμένων απαιτήσεων για τις πλατφόρμες Smart Supply…

Συνεχίζονται οι δράσεις του έργου PERFFECT

Συνεχίζονται οι δράσεις του έργου PERFFECT

Το έργο PERFFECT έχει ως κύριο στόχο την προώθηση του περιβαλλοντικού προφίλ των Ευρωπαϊκών λιμένων και της αριστείας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοση των λιμένων, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που συντελούν στην παρακολούθηση, πρόβλεψη αποτίμηση, και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών των λιμένων, καθώς και…

CloudYMS | Νέο έργο για την ανάπτυξη Συστήματος διαχείρισης χώρων αποθήκευσης για Ro-Ro/Ro-Pax λιμένες και inland depots

H TREDIT συμμετείχε με επιτυχία στον δεύτερο κύκλο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» με την πρόταση για τη διεξαγωγή του έργου CloudYMS. Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη της υπηρεσίας Cloud Yard Management που αποτελεί την λύση για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών στοιβασίας φορτίων σε διαφορετικούς λιμένες…

Διαθέσιμο το τρίτο newsletter του έργου WareM&O

Διαθέσιμο το τρίτο newsletter του έργου WareM&O

Το τρίτο newsletter του έργου WareM&O είναι διαθέσιμο εδώ. Στόχος του WareM&O είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός «εικονικού» εμπορευματικού κέντρου» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και στο σύνολο της χώρας, το οποίο στοχεύει στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης…

Ολοκλήρωση διασύνδεσης FRETIS-IFT με CATOS Ship Planning

Ολοκληρώθηκε η πλήρης επιχειρησιακή διασύνδεση του Terminal Operating System FRETIS-IFT της TREDIT S.A με σύστημα CATOS Ship Planning της Total Soft Bank Ltd. Η διασύνδεση επιτρέπει τη χρήση του συστήματος CATOS SP για τον σχεδιασμό του πλάνου φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων σε πλοίο λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σχετικά με τη θέση…

Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής και Συνδυασμένων μεταφορών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας-Ελλάδας | SMART-CORRIDORS

Το έργο SMART-CORRIDORS στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας- Ελλάδας (συνδυασμένη θαλάσσια-χερσαία μεταφορά) μέσω της χρήσης τεχνολογικών και υποστηρικτικών εργαλείων ευφυούς διαχείρισης της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της συνδυασμένης μεταφοράς (Ευφυής Εμπορευματικός Διάδρομος – Intelligent Intermodal Corridor). O ρόλος της TREDIT στο έργο περιλαμβάνει την συμμετοχή…