Ευφυείς διαμεσολαβητής παροχής υπηρεσιών στις μεταφορές, Εξειδικευμένη τεχνολογία Τοποθεσίας και Χαρτογράφησης και Συνδυασμένες πολύ-λειτουργικές Υπηρεσίες βασισμένες στην θέση του χρήστη – IMAGINE IT

Ευφυείς διαμεσολαβητής παροχής υπηρεσιών στις μεταφορές, Εξειδικευμένη τεχνολογία Τοποθεσίας και Χαρτογράφησης και Συνδυασμένες πολύ-λειτουργικές Υπηρεσίες βασισμένες στην θέση του χρήστη – IMAGINE IT

IMAGINE-IT

Πελάτης: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕU IST-2002-2.3.1.10

Διάρκεια: Ιανουάριος 2004 – Δεκέμβριος 2005

Το έργο αφορά την δημιουργία ενός συστήματος που θα αποτελέσει ένα και μοναδικό σημείο πρόσβασης για ηλεκτρονικές υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών ευαίσθητες στην τρέχουσα θέση του επιβάτη: στατική και δυναμική πληροφόρηση, σχεδιασμό ταξιδιού και πορείας, γεωγραφική απεικόνιση πορείας και σημείων ενδιαφέροντος, καθοδήγηση οχήματος, και πρόσβαση σε συστήματα κράτησης θέσης. Η κάλυψη της υπηρεσίας θα αφορά όλη την Ευρώπη και τα μέσα παρουσίασης των πληροφοριών θα είναι κινητές συσκευές και συσκευές εντός οχήματος.
Το σύστημα θα είναι κατανεμημένο και θα αποτελείται από ένα υπό-σύστημα ευφυών πρακτόρων, που θα εξυπηρετούν την σύνθεση και προσωποποίηση της πληροφορίας, ένα υπό-σύστημα διαχείρισης δεδομένων, που θα συλλέγει πληροφορία από διαφορετικές πηγές, και ένα υπό-σύστημα επάνω στην συσκευή που θα συνεργάζεται με εξοπλισμό εύρεσης θέσης (π.χ. GPS) και ασύρματων επικοινωνιών (π.χ. Bluetooth, GPRS) για την εκπλήρωση των υπηρεσιών προς τον χρήστη.
Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας παν-Ευρωπαϊκής πλατφόρμας που θα εξυπηρετήσει την αδιάκοπτη παροχή υπηρεσιών ευφυών μεταφορών προς τον Ευρωπαίο επιβάτη σε υπεραστικό και αστικό περιβάλλον, αλλά και εντός μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. αεροδρόμιο), οποιοδήποτε και αν είναι το μέσο μεταφοράς, αυτοκίνητο, λεωφορείο, τρένο, πλοίο και αεροπλάνο.
Το σύστημα θα δοκιμαστεί σε 5 πιλοτικές περιοχές:
• Φιλανδία
• Γερμανία
• Ιταλία
• Ουγγαρία
• Ελλάδα

Ο ρόλος της TREDIT:
– Τεχνικός συντονιστής
– Υπεύθυνος απαιτήσεων χρηστών και διαμόρφωσης σεναρίων χρήσης
– Υπεύθυνος ανάλυσης αγοράς και αξιοποίησης αποτελεσμάτων
– Ανάπτυξη εφαρμογών σε υπολογιστή παλάμης